bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Өвөрхангай аймагт ажиллаа

 ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Өвөрхангай аймагт ажиллаа

Эрүү шүүлтээс урьдчилсан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Я.Цэлмэн, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжийн алба хаагчдын хамт 2022 оны 11 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймагт хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллав. Үүнд:

Аймгийн Цагдаагийн газарт: Цагдаагийн газрын түр саатуулах байр, эрүүлжүүлэх байрны ахуй нөхцөлтэй газар дээр нь танилцаж, алба хаагч, саатуулагдсан иргэдээс асуумж авч, ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагууд зохион байгуулж, тэдгээрээс гаргасан зарим санал, хүсэлтийг даруй шийдвэрлүүлж ажиллалаа. Мөн тус [D1] аймгийн цагдаагийн нийт алба хаагчдад “Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа”-ны талаар танилцуулга хийж, “Эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус харьцаа, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх хүний эрхийг хангах асуудал” сэдвээр танхимын болон цахим сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

цагдаа 1.jpg
цагдаа 2.jpg
цагдаа 4.jpg

Аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт: Өвөрхангай аймаг дахь ШШГГ-ын харьяа цагдан хорих байранд хийгдсэн хяналт шинжилгээний хүрээнд цагдан хорих байрны ахуй нөхцөлтэй газар дээр нь танилцаж ажиллаа. Хяналт шинжилгээний хүрээнд цагдан хоригдож байгаа иргэд, хорих ял эдэлж буй хүмүүстэй ганцаарчилсан уулзалт хийж, гаргасан зарим санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх зөвлөмжийг хорих ангийн удирдлагад өгч шийдвэрлэн ажиллав. Мөн тус аймаг дахь ШШГГ-ын алба хаагчидтай уулзалт, ярилцлагыг зохион байгуулж, “Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа”-ны талаар танилцуулга хийж, “Эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус харьцаа, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх хүний эрхийг хангах асуудал” сэдвээр танхимын сургалт хийж, алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх боломжийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Гарсан саналыг нэгтгэн холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнуудаар шийдвэрлүүлэх боломж, нөхцөлийг судалж байна.

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 1.jpg
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 3.jpg
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 4.jpg

Мөн Өвөрхангай аймгийн Ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх Б.Эрхэмбаатартай уулзаж тус цагдан хоригдсон, баривчлагдсан хүнд болон албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад тулгамдаж буй асуудлуудын талаар санал солилцож, шийдвэрлэх боломжтой зарим асуудлыг аймгийн удирдлагын түвшинд шийдвэрлэж, цаашид хамтран ажиллахаар тохиролцов.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.