bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

Авлигын эсрэг сургалтад 1518 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

 Авлигын эсрэг сургалтад 1518 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2022 оны 10 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд Соёлын сайд, нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагууд, Орхон аймгийн Боловсрол шинжлэх ухааны газар зэрэг төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцон ажиллав.

“Төрийн өмчит Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК, “Монголын Үнэт цаасны клирингийн төв” ХХК-ийн цахим хуудсанд мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээ хийж, цэрэг татлагын 2022 оны II ээлжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, бүртгэлийн явцад авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхүйц учир шалтгааныг илрүүлэх чиглэлээр нийслэлийн 6 дүүргийн цэргийн штаб болон цэрэг татлагын байранд ажиллалаа.

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 1518 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.