bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэргийг хянан шийдвэрлэхэд бэлтгэх журам батлав

 Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэргийг хянан шийдвэрлэхэд бэлтгэх журам батлав

Улсын дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөн 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр болж, Монгол Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэргийг хянан шийдвэрлэхэд бэлтгэх журмын төслийг хэлэлцэн баталлаа.

Хяналтын журмаар хэлэлцэх хэргийг шүүх хуралдаанд бэлтгэх ажлын дараалал, хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлын жагсаалт, хэргийг танилцуулсан баримт зэргийг журмын хавсралтаар баталж, шүүх хуралдаанд бэлтгэх ажлын хугацааны хуваарилалт, дараалал, судлах, туслах чиг үүргийг тодорхойлон зохицуулсан байна.

Тухайлбал, хэргийг хяналтын шатны шүүхээр хэлэлцүүлэх тогтоол гарснаас хойш 30 хоногийн дотор шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэх хүртэл хийх ажлын дарааллыг нарийвчлан зохицуулсны дотор шүүгчийн судлаач туслах ижил төстэй хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн судалгааг бэлтгэх, илтгэгч шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг тогтоох, хууль тайлбарлах зэрэг шаардлагын үүднээс Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгээр судалгаа хийлгэх зэрэг ажиллагааг тусгажээ.

Энэхүү журам нь хяналтын шатны шүүхээр хэлэлцэгдэх хэргүүд, тэдгээрийн шийдвэр нь Улсын дээд шүүхийн хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах чиг үүргийг үр нөлөөтэйгөөр хэрэгжүүлэх, шүүхийн шийдвэр судалгаанд үндэслэсэн байх шаардлагад нийцүүлэхэд чиглэсэн юм. Дээрх журам албажин гармагц Улсын дээд шүүхийн цахим хуудаст олон нийтэд нээлттэй байршуулна.

Мөн Татварын ерөнхий газарт холбогдох захиргааны хэрэгт Н.Ариунболдын гаргасан Ерөнхий шүүгч, Захиргааны хэргийн танхимын нийт шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах тухай хүсэлтийг хэлэлцээд Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 85 дугаар зүйлийн 85.7 дахь хэсэгт “хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шийдвэрлэсэн асуудалтай нь холбогдуулан шүүгчийг татгалзан гаргах хүсэлт гаргахыг хориглоно” гэж зааснаар татгалзал гаргах үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэв.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.