bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

21 АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БУЙ 1147 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДЫГ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛД БҮРЭН ХАМРУУЛАВ

 21 АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БУЙ 1147 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДЫГ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛД БҮРЭН ХАМРУУЛАВ

Эх дэлхий, унаган байгалийг ирээдүйд бүрэн бүтэн үлдээх зорилготой Монгол Улсын байгаль орчны анхан шатны салбарт ажилладаг байгаль хамгаалагчдаа ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛД бүрэн хамруулж дуусгав.

Даатгалд Улсын байгаль хамгаалагч 952 ажилтан, харуул ажиглагч 195 ажилтныг хамруулсан ба 2022.09.29 – 2023.09.28-ны өдөр хүртэл 1 жилийн хугацаатай байх юм. Цаашид ч даатгалын гэрээг сунган ажиллах болно.

Байгаль хамгаалагчид нь эрсдэлтэй нөхцөлд дөрвөн улирлын бүхий л цаг үед хариуцан хамгаалдаг нутгийнхаа газар, ус, амьтан, ургамал, экосистемийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажилладаг билээ. Мөн Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай болон бусад салбарын 20 орчим хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан мэргэжлийн хяналтын чиг үүргийн тодорхой хэсгийг хэрэгжүүлдэг чухал албан хаагчид юм.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.