bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТӨСЛИЙГ ШАЛГАРУУЛЖ, 10 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОНО

 ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БАЙГУУЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТӨСЛИЙГ ШАЛГАРУУЛЖ, 10 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОНО

Нийслэлийн Хөдөлмөр, Халамжийн Газраас эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлд эргэн нэвтрэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ажиллах хүчнээс гадуур байгаа эмэгтэйчүүдийг хөдөлмөр эрхлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг арилгаж, тэдэнд болон гэртээ удаан хугацаагаар хүүхдээ харж буй бага насны хүүхэдтэй ээжүүдийг дэмжлэгт хамруулах замаар тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хүрээнд тус арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Хамрах хүрээ: Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт дараах иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдана. 1. Ажилгүй эмэгтэйчүүд 2. Гэртээ бага насны хүүхдээ асран хүмүүжүүлж буй, эмэгтэйчүүд 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд 4. Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй эмэгтэйчүүд 5. Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд 6. Өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх хүсэлтэй эмэгтэй Хүүхэд харах үйлчилгээний төв байгуулах хүсэлтэй ,хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан иргэний боловсруулсан төслийг хэрэгжих үндэслэлийг харгалзан шалгаруулж, 10 хүртэлх сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг 36 сарын хугацаатайгаар нэг удаа олгоно.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.