bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОЙР ОРЧМЫН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРТ ХУДАЛДААЛЖ БУЙ ХУГАЦАА НЬ ДУУССАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮДИЙГ УСТГАЖЭЭ

 СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОЙР ОРЧМЫН ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРТ ХУДАЛДААЛЖ БУЙ ХУГАЦАА НЬ ДУУССАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮДИЙГ УСТГАЖЭЭ

Нийслэлийн 9 дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчмын хүнсний худалдааны газруудад 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 09-ны өдрийн хооронд хяналт шалгалт хийлээ.Шалгалтад 530 худалдааны газар, сүлжээ дэлгүүр, ТҮЦ хамрагдсан.Монгол Улсын Эрүүл мэндийн Сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/370 дугаар тушаалын холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар зөвлөмж, мэдэгдэл, сэрэмжлүүлэг өгч, зөвлөн туслалаа.Шалгалтаар 294 зөрчил илрүүлэн 215 буюу 73 хувийг арилгууллаа. Илэрсэн зөрчлийн 36.9 хувь нь хаяг шошгын шаардлага хангаагүй, жижиглэн савласан газрын хаяг, он, сар, өдөр, цаг, минутыг бичээгүй, шошгын мэдээллийг бүрэн тусгаагүй хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг хүнсний сүлжээнээс татан авалт хийлгүүлэн, албан шаардлага хүргүүлэн ажиллалаа.Мөн хадгалалтын горим алдагдсан, хугацаа дуусан хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг байгууллагын дотоодхяналтын журмын дагуу устгуулж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийллээ.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.