bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

Б.Пүрэвсүрэн: Гүтгэх, доромжлохтой холбоотой гэмт хэргийг эрүүгийн журмаар шийдэх шаардлагагүйг НҮБ-аас зөвлөсөн

 Б.Пүрэвсүрэн: Гүтгэх, доромжлохтой холбоотой гэмт хэргийг эрүүгийн журмаар шийдэх шаардлагагүйг НҮБ-аас зөвлөсөн

Иргэний чөлөөт орон зайг хумих эрсдэлтэй байгаа хуулийн төслүүд болон Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд хийсэн дүн шинжилгээний үр дүнгийн тухай “Глоб Интернэшнл төв”-өөс өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. 

Тус төвийн хуульч Б.Пүрэвсүрэн “Доромжлох заалтыг Эрүүгийн хуульд оруулах шаардлагагүй. Учир нь энэ нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг зайлшгүй хязгаарлах зүй ёсны хэрэгцээ шаардлагад тооцогддоггүй. 

Ёс суртахуун нь иргэн хоорондын асуудал бөгөөд Эрүүгийн хуулийн хатуу зохицуулалт оруулж ирэх нь эрсдэл бий болгож байна. Өмнөх эрүүгийн хуульд буюу 2017 оныг хүртэлх хугацаанд доромжлохыг бие даасан гэмт хэрэг гэж үздэг байсан. Шинээр зохицуулж буй илт худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг нь гүтгэх, доромжлохыг агуулсан ойлголт юм. Тиймээс нэг хэм хэмжээ нэг зүйл дээр Эрүүгийн хуулийн тусдаа заалт үйлчлэх шаардлагагүй гэж харж байна.

НҮБ-аас Монгол Улсад үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалахтай холбоотойгоор зөвлөмж өгсөн. Гүтгэх, доромжлохтой холбоотой гэмт хэргийг эрүүгийн журмаар шийдэхгүй байх, ингэж шийдэж байгаа тохиолдолд хорих ялын шийтгэл байж болохгүй гэж удаа дараа зөвлөсөн. Засгийн газар энэ зөвлөмжийг хэлбэр төдий биелүүлж байна.

Дэлхий нийтийн чиг хандлага доромжлохтой холбоотой заалтыг Эрүүгийн хуульд оруулахаас татгалзаж байгаа. 

“Глоб Интернэшнл төв”-ийн 1999-2022 оны хооронд бүртгэсэн худал мэдээлэл тараах, гүтгэх, доромжлохтой холбоотой 1,146 шүүхийн шийдвэр гарсан байна. Энэхүү шийдвэрээс харахад 43.5 хувь нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчид хариуцлага хүлээсэн. 

Намайг гүтгэлээ, доромжиллоо гэж шүүхэд гомдол гаргаад байгаа гурван иргэн тутмын нэг нь төрийн байгууллага, улс төрийн өндөр албан тушаалтан байдаг. Ялангуяа сонгуулийн жилд энэ гэмт хэргийн улмаас шийдвэрлэгдсэн тохиолдлын тоо өссөн. Тухайлбал, 2020 онд иргэний журмаар нэр төр гутаасантай холбоотой нийт 106 хэргийг шүүх шийдвэрлэсэн. 

Манай төвөөс Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт асуудлаар Хууль Зүй, Дотоод Хэргийн Яаманд албан шаардлага хүргүүлээд байна” гэлээ. 

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.