bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

Орчны эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдаж байна

 Орчны эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдаж байна

Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хамтран, Нэгдсэн үндэстний  байгууллагын Хүүхдийн Сангийн дэмжлэгтэй 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн Орчны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж байна.

Орчны эрүүл мэндийг сайжруулах, хүнд ээлтэй эрүүл орчин бүрдүүлэхэд салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хангаж, оролцоог нэмэгдүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хамтрагч талууд холбогдох мэдээлэл хийж, санал солилцлоо.Түүнчлэн хүрээлэн буй орчины бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас хүний эрүүл мэндэд учирч болох сөрөг нөлөөллийг бууруулах, агаарын чанар, усны аюулгүй байдлыг хангах, орон нутагт орчны эрүүл мэндийн тандалтын тогтолцоо бүрдүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагын ус, ариун цэврийн байгууламж, аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулж байна.

Орчны эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд цаашид дараах зорилтуудын  хүрээнд өөрийн орон нутгийн онцлогт тохирсон төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ. Үүнд:1. Агаарын чанарыг сайжруулж, агаарын бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах
2. Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, хөрсний бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах
3. Орчны эрүүл мэндийн тандалт, судалгаа, үнэлгээний чанарыг сайжруулах
4. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хүний эрүүл мэндэд учирч болох аюул, эрсдэлийн үед хариу арга хэмжээ авах чадавхийг бэхжүүлэх
5. Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох
6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  нөхцөлийг сайжруулах
7. Хүний эрүүл мэндэд химийн бодисын үзүүлэх нөлөөллийг тандан судлах

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.