bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

ХҮҮХДИЙН МӨНГИЙГ ӨНӨӨДРӨӨС ОЛГОЖ ЭХЭЛНЭ

 ХҮҮХДИЙН МӨНГИЙГ ӨНӨӨДРӨӨС ОЛГОЖ ЭХЭЛНЭ

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2022 оны наймдугаар сарын олголтын хуваарийг Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас гаргасан. Энэ хуваарийн дагуу наймдугаар сарын 22-ны өдөр буюу өнөөдөр хүүхдийн мөнгийг олгож эхэлнэ. 


Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж олгох хуваарь:

Наймдугаар сарын 15-нд

 • Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ
 • Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
 • Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламж
 • Онцгой тохиолдын мөнгөн тэтгэмж
 • Асаргааны тэтгэмж бусад хөнгөлөлт тусламж
 • Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

Наймдугаар сарын 18-нд

 • Олон хүүхэдтэй эх эцэгт олгох тэтгэмж

Наймдугаар сарын 22-нд

 • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

Наймдугаар сарын 25-нд 

 • Эхийн алдар, одонгийн мөнгөн тусламж
 • Насны хишиг
 • Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламж
 • Алдар цолтон ахмад настанд олгох хөнгөлөлт тусламж
 • Амжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж
 • Асаргааны тэтгэмж бусад хөнгөлөлт тусламж
 • Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.