АТГ-т ирж буй гомдлын дийлэнх тусгай зөвшөөрөл, тендер, худалдан авалттай холбоотой байна

 АТГ-т ирж буй гомдлын дийлэнх тусгай зөвшөөрөл, тендер, худалдан авалттай холбоотой байна

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь долоодугаар сарын 25-29-нд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 48 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүлжээ. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 73.2 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй бөгөөд тусгай зөвшөөрөл, тендер, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол давамгайлсан байна. 

Мөн өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 157 дуудлага хүлээн авчээ.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.