bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

2021 онд 2823 гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулж, 16 хүн эцэг, эх байх эрхээ хасуулжээ

 2021 онд 2823 гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулж, 16 хүн эцэг, эх байх эрхээ хасуулжээ

Монгол Улсын “Гэр бүлийн тухай” хуулиар 2021 онд 4690 хэрэг шийдвэрлэсний 2823 (60.2%) нь гэрлэлт цуцалсан, 331 (7.1%) нь эцэг тогтоосон, 1297 (27.7%) нь хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах, 16 (0.3%) нь эцэг, эх байх эрх хассан, 23 (0.5%) нь гэрлэлт болон гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсон, 200 (4.3%) нь бусад хэрэг байна. 

“Гэр бүлийн тухай” хуулийн дагуу шийдвэрлэсэн хэрэг өмнөх оноос 42 (0.9%)-оор буурахад эцэг тогтоосон хэрэг 71 (17.7%)-ээр, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах хэрэг 36 (2.7%)-аар буурсан нь голлон нөлөөлжээ. 

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.