Ажлын байрны дадлагажуулагчийн хэрэгжилтыг хангах байгуулагуудтай гэрээ байгууллаа

 Ажлын байрны дадлагажуулагчийн хэрэгжилтыг хангах байгуулагуудтай гэрээ байгууллаа

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн тушаалаар батлагдсан Ажлын байрны дадлагажуулагчийн үйл ажиллагааг зохицуулах удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудын удирдлага, дадлагажуулагч нарт зөвлөгөө мэдээлэл өгчээ.

Ингэхдээ гэрээ байгуулан ажилласан талаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас мэдээллээ.

Тус ажлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монгол улс дахь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төслийн Жайка олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн байна.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.