Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх хүсэлт хүлээн авч эхэллээ

 Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх хүсэлт хүлээн авч эхэллээ

Хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 2022 оны 17 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Нийслэлийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 218 дугаар тогтоол батлагдсан.

Монгол Улсын Засгийн газар 2022-2023 оны хичээлийн жилд 2-5 насны хүүхдийг цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээнд бүрэн хамруулахаар ажиллаж байна.

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас/ХНХЯ/ нийслэлийн хэмжээнд цэцэрлэгийн хүртээмж багатай дүүргүүдэд хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмж, хүүхэд харах үйлчилгээг өргөжүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм.Иймд Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтээ долдугаар сарын 28-наас наймдугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл харьяа дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт гаргана уу

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль, холбогдох журам, стандарттай танилцан хүсэлтээ гаргахыг зөвлөж байна.зураг

зураг
зураг
зураг

Эх сурвалж: ХНХЯ, БШУ

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.