Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт тэнцсэн байгууллагуудад батламж өгөв

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт тэнцсэн байгууллагуудад батламж өгөв

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт тэнцсэн 23 ААН, 14 ТББ-д батламж гардуулан өглөө.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 23 ААН, 14 ТББ-д ХНХ-ын сайд А. Ариунзаяа, ХБХХЕГ-ын дарга Э. Тамир нар оролцож Батламж гардууллаа. Энэхүү хөтөлбөр нь цаашид хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй хүнийг тусгайлсан ажлын байранд тогтвортой ажиллуулах зорилготой гэдгийг онцолж байсан юм.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.