Махнаас хэд хэдэн төрлийн нян илэрчээ

 Махнаас хэд хэдэн төрлийн нян илэрчээ

Шинжилгээний хариу
Эмээлтээс ирсэн махны дээжинд молекул биологийн аргаар буюу PCR-ын шинжилгээг, (MNS 6931:2021 стандарт дагуу) мултиплекс PCR-ын цомог ашиглан зооноз ба хүнсний халдвар, хордлого үүсгэгч 8 төрлийн бактерийн тандан шинжилгээ хийхэд;
Дээж №1-д Aeromonas hydrophila болон Pseudomonas spp нянгууд,
Дээж №2-т Salmonella spp, Aeromonas hydrophila болон Pseudomonas spp нянгууд илэрсэн болно.
*Salmonella spp бол зооноз өвчин үүсгэгч нян
*Aeromonas hydrophila болон Pseudomonas spp нянгууд нь тохиромжой нөхцөл бүрдсэн үед буюу махны эрүүл ахуй, хадгалалтын горим алдагдсан үед үржин олширох чадвартай ашигч бактериуд бөгөөд малаас бус орчны бохирдолтоос үүдэлтэй өсөж үрждэг хүйтэнсэг эмгэг төрүүлэгчид юм.
*Бүх дээжүүдэд антибиотикийн үлдэгдэл илрээгүй болно.
Жич:
Монгол улсын хэмжээнд мах болон махан бүтээгдэхүүнд формальдегид илрүүлэх стандарт арга зүй байхгүй учраас тус компаний Махны судалгаа хөгжүүлэлтийн лаборатори нь бусад (сав баглаа боодол, хуванцар сав) төрлийн дээжинд формальдегид илрүүлэх аргыг туршин хийсэн шинжилгээнд формальдегид илрээгүй болно. Энэ нь стандарт бус арга учраас маргаан таслах хэмжээнд дүгнэлт гаргах боломжгүй юм.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.