MEC судалгааны байгууллага: Өнөөдөр сонгууль болбол…

 MEC судалгааны байгууллага: Өнөөдөр сонгууль болбол…

MEC судалгааны байгууллагаас ” Сонгогчид өөрийн тойргоос сонгогдсон гишүүдээ дахин сонгох эсэх байдал” судалгааг явуулжээ. Судалгааг явуулахдаа аймгийн 500 иргэнээс санамсаргүй түүврийн аргаар авчээ.

Тус байгууллагаас торгуулын судалгааг өдөрт хоёр, хоёроор нь иргэдэд танилцуулж байгаа аж. Архангай, Баянхонгор, Булган, Дундговь, Завхан, Увс аймгийн судалгааны дүнг юуны түрүүнд танилцуулсныг та бүхэнд хүргэе.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.