Жолооч, инжинер , техникийн ажилтнуудыг хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт , хандлагын сургалтад хамрууллаа

 Жолооч, инжинер , техникийн ажилтнуудыг хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт , хандлагын сургалтад хамрууллаа

Жолооч, инжинер , техникийн ажилтнуудыг хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт , хандлагын сургалтад хамрууллаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын нэгдүгээр баазтай хамтран Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэх , хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, Хууль, Эрх зүйн талаарх мэдээлэл сургалтыг нийт 80 гаруй жолооч, инженер, техникийн ажилтнуудыг хамруулан зохион байгууллаа.

Сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Ц. Оюунбаатар оролцож хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хууль, Эрх зүйн орчин, нийтийн тээврээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлхэд тулгамдаж буй саад бэрхшээлийн талаар мэдээлэл өгсөн юм.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.