УИХ-ын гишүүн Э. Батшугар Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын 62 дугаар сургуулийн 110 хичээлийн ширээ сандалны асуудлыг цаг алдалгүй хувиасаа шийдвэрлэжээ

 УИХ-ын гишүүн Э. Батшугар Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын 62 дугаар сургуулийн 110 хичээлийн ширээ сандалны асуудлыг цаг алдалгүй хувиасаа шийдвэрлэжээ

Өнгөрсөн 7 хоногт Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 62 дугаар сургуулийн захиргааны зүгээс надад хандаж санал тавьсан дагуу УИХ-ын гишүүн Э. Батшугар өөрийнхөө тойргийн сургуулийн нөхцөл байдалтай танилцаж хүндрэлтэй байгаа зарим асуудлыг шийдвэрлэхээр ажилласан билээ.

Дээрх хүндрэлтэй байгаа асуудлын хүрээнд өөрийн ажлын албаар дамжуулан сургуулийн хэмжээнд дутагдалтай байгаа ширээ сандлыг стандартыг шаардлагад нийцсэн шинэ ширээ сандлаар хангаж өгчээ.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.