Орон нутагт анх удаа орон сууц худалдаж авах иргэдийг төрөөс ингэж дэмжинэ

 Орон нутагт анх удаа орон сууц худалдаж авах иргэдийг төрөөс ингэж дэмжинэ

Засгийн газраас нийслэл Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилтын хүрээнд дараах бодлогын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр болов.

Нэг.Эрүүл мэндээ хамгаалах эдийн засгаа сэргээх арван их наяд төгрөгийн цогц төлөвлөгөөг-ний хүрээнд орон нутагт безнис эрхлэх ажлын байрыг нэмэгдүүлэх иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд 1 хувийн хөнгөлөлттэй зээл олгох бөгөөд зээлийн хүүгийн зөрүүг татаас хэлбэрээр төсвөөс санхүүжүүлнэ.Ингэснээр 20 орчим мянган ажлын байр орон нутаг шилжин шинээр бий болох боломжтой гэж үзэж буй.

хоёр: төвлөрлийг сааруулах

дээрх бодлогын арга хэмжээг цогцоор шийдвэрлэх хөдөө орон нутагт шилжин суурьших иргэдийг орон сууцны бодлогоор дэмжих зорилтын хүрээнд орон нутагт анх удаа орон сууц худалдаж авсан иргэдийн ипотекийн хүүгийн 50 хувийг төсвөөс санхүүжүүлэх бөгөөд орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн 60 хувьд зээлийн батлан даалтын сангаас баталгаа гаргана. Ингэснээр огт нутагт орон сууц худалдан авч байгаа иргэд 3 хувийн хүүтэй ипотекийн зээлд хамрагдах боломжтой бөгөөд урьдчилгаа төлбөрийн дарамт 60 хувиар буурна.Эрүүл мэндээ хамгаалах эдийн засгаа сэргээх их наяд төгрөгийн цогц төлөвлөгөөг-ний хүрээнд 2021 онд олгосон ипотекийн зээлийн гүйцэтгэл орон нутагт байгаа орон нутагт байгаа орон сууцны дундаж үнэ зэргийг харгалзан 5600 орчим өрх дээрх хөнгөлөлттэй хамрагдах урьдчилсан тооцоо гарсан болно.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.