НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ: Хулгайн гэмт хэргийг том , жижиг гэж ялгахгүйгээр Эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ

 НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ: Хулгайн гэмт хэргийг том , жижиг гэж ялгахгүйгээр Эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ

Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Засгийн газар дэмжлээ. 2017.07.01-нээс хойш таван жил үйлчилж байгаа хууль. Хэрэгжилтийн явцад дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр энэ хуулийн төслийг боловсруулжээ.

Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдэхгүй

Хуулийн төсөлд авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт оногдуулах ял шийтгэлийг чангатгаж оруулж ирж байна. Тухайлбал:

  • Хөөн хэлэлцэх хугацааг уртасгана
  • Хүндрүүлэх , онц хүндрүүлэх бүтээгдэхүүнд торгох ялыг оногдуулахгүй
  • Ял наймаалцах буюу хэрэг хялбаршуулсан журмаар шийдэх заалтыг хассан
  • Авлига, тушаалын гэмт хэрэгтний нийтийн албанд ажиллах эрхийг 20жилээр хасна
  • 16 насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон гэмт хэрэгт торгуулийн бус хорих ял оногдуулахгүй.
  • Бэлгийн эрх чөлөө, авлигын гэмт хэрэг, хүн төрөлхтөн болон хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгт өршөөл, уучлал үзүүлэхгүй
  • Хулгайн гэмт хэргийг том, жижиг гэж ялгахгүйгээр Эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.