Г. Тэмүүлэн:Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт болон төсвийн бодлого хоёр хэрхэн уялдаа байгаа вэ?

 Г. Тэмүүлэн:Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт болон төсвийн бодлого хоёр хэрхэн уялдаа байгаа вэ?

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.