2021 онд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраар хэрэгжсэн бүтээн байгуулалтын ажлын тайлан

 2021 онд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраар хэрэгжсэн бүтээн байгуулалтын ажлын тайлан

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.