СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, АШИГЛАЛТ сэдэвт сургалтад оролцогчдын бүртгэл

 СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, АШИГЛАЛТ сэдэвт сургалтад оролцогчдын бүртгэл

Үндэсний Статистикийн хорооноос 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-нд 08:30-17:00 цагт “Статистик мэдээллийн хэрэглээ, ашиглалт” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулна.
Илтгэлийн сэдэв:
-“Статистик мэдээлэл, өгөгдлийг эх сурвалж болгон ашиглах боломж” Б.Батдаваа /ҮСХ дарга/
-“ҮСХ-ноос бэлтгэн гаргадаг бүтээгдэхүүний танилцуулга” Л.Цэвээнжав /ХАТХ дарга/
-“Статистикийн мэдээллийг хаанаас хэрхэн авах вэ?” Д.Баасан /ХАТХ-ийн ахлах статистикч/
-“Хөдөлмөрийн статистик үзүүлэлт тооцох арга зүй” Э.Гантуяа /ӨССХ-ийн ахлах статистикч/
-“Дундаж цалингийн статистик үзүүлэлтийг тооцох арга зүй” Н.Должинсүрэн /НСХ-ийн ахлах статистикч/
-“Хүн амын амьжиргаа, өрхийн сарын дундаж орлого, зарлага тооцох арга зүй” М.Оюунцэцэг /ӨССХ-ийн дарга/
-“Коронавирусийн нөлөөллийг тодорхойлох өрхөд суурилсан судалгаа” О.Норовсамбуу /ӨССХ-ийн статистикч/

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.