Эрүүл мэндийн яам, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар хамтарсан сургалт зохион байгуулав

 Эрүүл мэндийн яам, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар хамтарсан сургалт зохион байгуулав

Эрүүл мэндийн яам, Иргэний нисэхийн ерөнхий газартай хамтран “Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөл”-ийн баталсан төлөвлөгөөний дагуу Бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулж эхлээд байна. Зүүн бүсийн  сургалтанд зүүн бүсийн 5 нисэх буудлын 48 албан хаагч оролцсон бөгөөд Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж, үйлчилгээ болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орчин, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь“ сэдвээр мэдээлэл танилцууллаа. Энэхүү сургалтыг цаашид Баруун болон төвийн бүсэд зохион байгуулахаар ажиллаж байна.                                                    

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.