АТГ-ын “ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН КОМИССАР”-ЫГ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИАР “ХЯНАЛТ
-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА”-ААР СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

 АТГ-ын “ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН КОМИССАР”-ЫГ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИАР “ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА”-ААР СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

✅Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь АТГ-аас гаргадаг Шударга байдлын үнэлгээгээр 2021 онд сүүлээсээ 3-р байранд бичигдсэн байдаг. Энэхүү шударга байдлын үнэлгээг дээшлүүлэх өөрөөр хэлбэл авлигаас ангид ажиллах зорилтыг БОАЖ-ын сайд Б.Бат-Эрдэнэ дэвшүүлж, ажлаа авсан даруйдаа салбарын хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт ажилтан, албан хаагчдыг авлигаас ангид, ил тод, нээлттэй ажиллахыг сануулсан юм.

✅Энэ ажлын хүрээнд БОАЖЯ-аас Авлигатай Тэмцэх Газар хүсэлт тавиад байсан билээ. Уг хүсэлтийг АТГ хүлээн авч, “Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн комиссар”-ыг Төрийн албаны тухай хуулиар “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга”-аар сэлгэн ажиллуулж эхэллээ.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.