НӨАТ-ын эхний улирлын буцаан олголт энэ сард шилжиж эхэлнэ

 НӨАТ-ын эхний улирлын буцаан олголт энэ сард шилжиж эхэлнэ

НӨАТ-ын энэ оны 1 улирлын баримтыг энэ сарын 8- ны 23:59:59 цагаас өмнө цахим татварын системд бүртгүүлэн буцаан олголтыг авах талаар татварын байгууллагаас мэдээллээ.Татвар төлөгчийн тухайн улиралд суутган төлсөн худалдан авалтын албан татварын 20 хүртэл хувийг буцаан олгодог юм. НӨАТ -ын буцаан олголтыг:

•I улирлынхыг 4 дүгээр сард

•II улирлын буцаан олголтын 7 дугаар сард

•III улирлынхыг 10 дугаар сард

•IV улирлын буцаан олголтыг дараа оны 1 дүгээр сард тус тус олгодог журамтай юм.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.