Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3 дахь хэсгийг хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбарыг нийтэллээ

 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3 дахь хэсгийг хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбарыг нийтэллээ

Монгол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн 2022 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3 дахь хэсэгт заасан “нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ … татан авч болно” гэснийг мөн зүйлийн 106.5 дахь хэсэгт заасан “нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан”-тай нэгэн адил ойлгож хэрэглэхээр тайлбарлаж, тогтоол баталсан.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3 дахь хэсгийг хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбартай ЭНД дарж танилцана уу.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.