Монгол эмэгтэйчүүд бичиг үсгийн мэдлэгээрээ 35 орноос 12 дугаар байранд оржээ

 Монгол эмэгтэйчүүд бичиг үсгийн мэдлэгээрээ 35 орноос 12 дугаар байранд оржээ

Азийн хөгжлийн банкнаас 2021 онд Ази номхон далайн орнуудын дунд хийсэн судалгаагаар Монгол эмэгтэйчүүдийн бичиг үсгийн мэдлэгийн түвшин 98.6 хувь буюу 35 орноос 12дугаар байранд оржээ.

Монгол Улсын хэмжээнд хүн амын бичиг үсгийн мэдлэг байнга өсөж ирсний дотор бичиг үсэгтний хувь 1921онд 2.1, 1944 онд 27.3 хувь, 1956 онд 70.5 хувь , 1979 онд 92.7 хувь, 2000 онд 97.8 хувь байсан бол 2020 онд 98.7 хувь болж өсчээ.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.