Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

 Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

✅БОАЖ-ын сайд Б.Бат-Эрдэнэ Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-ын дарга Г.Занданшатард өнөөдөр өргөн барив /2022.03.28/

✅Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 59 дүгээр зарлиг гарган ойн салбарын бодлого, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулахыг Засгийн газарт чиглэл болгосны дагуу Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулав.
Ойн тухай хууль 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр шинэчилсэн найруулгаар батлагдсанаас хойш 9 жилийн хугацаанд 7 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оржээ.

✅Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар зохион байгуулагдаж байгаа Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг сайжруулах, төрийн захиргааны байгууллагын ажил үүрэг оновчтой, уялдаатай байх, иргэн, хуулийн этгээдийн ойн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагаас олгох эрх, зөвшөөрлийн тоог бууруулах шинэчлэл хийх зорилгоор боловсруулжээ.

✅Хуулийн төсөлд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрхийг яамны эрхлэх нийтлэг асуудалд нийцүүлэх, Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, ойн талаарх бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах ойн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн үндсийг тогтоох, ойн үр, үрийн нөөцийн сан бий болгох зэрэг зохицуулалтыг тусгасан байна.

✅Мөн 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Ойн салбарын үндэсний чуулган-аас гаргасан зөвлөмжийн зарим асуудлыг хуулийн төсөлд тусгав.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.