ЭХ, ХҮҮХЭД, НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД” АРГА ХЭМЖЭЭГ 2021-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

 ЭХ, ХҮҮХЭД, НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД” АРГА ХЭМЖЭЭГ 2021-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/760 дугаар тушаалаар бадлагдсан Эх, хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд арга хэмжээний төлөвлөгөө (2021-2024 он) танилцуулах уулзалт 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдав. Уулзалтыг нээж ЭМЯ-ны Нийтийн эрүүл мэндийн газрын дарга Д.Баярболд үг хэллээ. Монгол Улсын Засгийн газраас Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр-4 удаа, Эхийн эндэгдлийг бууруулах стратеги-2 удаа, Эх, нярайн эрүүл мэнд стратеги, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр эх, хүүхдийн эндэгдлийг 1990 оны түвшинтэй харьцуулахад 4 дахин бууруулж чадсан. Засгийн газрын 2017 оны 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт дууссан.Монгол Улсын Засгийн газрын 203 дугаар тогтоолоор батлагдсан Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.1.1.3 дахь заалтад Эх, хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан. Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэхээр Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/760 дугаар тушаалаар Эх, хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд арга хэмжээний төлөвлөгөө (2021-2024 он)  батлагдсан. Дээрхи арга хэмжээний төлөвлөгөөг цаашид хэрэгжүүлснээр эх, хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмэгдэн, сэргийлж болох эх, хүүхдийн эндэгдлээс сэргийлж, нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн дундах эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалт, өвчлөл нас баралтын байдал, тэдгээрийн шалтгаан нөхцөлийн талаар нотолгоонд тулгуурласан бодлого, шийдвэр гарсан байх болно. Энэхүү уулзалтад ЭМЯ-ны Нийтийн эрүүл мэндийн газрын дарга Д.Баярболд, ЭМЯ-ны Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний газрын дарга Ж.Нарангэрэл, ЭМЯ-ны Халдварт бус өвчний хэлтсийн дарга Г.Ганхуяг болон холбогдох мэргэжилтнүүд, АХБ буюу олон улсын байгууллага,  ЭХЭМҮТ, ЭНЭҮТ-II, Амаржих газрууд, НЭМҮТ, Нийслэлийн ЭМГ, эрүүл мэндийн төвийн удирдлага, холбогдох  эмч, мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл бүхий нийт 66 хүн оролцлоо. 

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.