МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛД 142.5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН БОНД АРИЛЖЛАА

 МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК БИРЖИЙН БУС ЗАХ ЗЭЭЛД 142.5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН БОНД АРИЛЖЛАА

Монгол Улсын Хөгжлийн банк нь дотоодын биржийн бус зах зээлд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад зориулан 100 сая ам.доллар хүртэлх дүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгийн хаалттай бондыг гаргахаар шийдвэрлэсэн.

Хаалттай бондын эхний арилжаа болох 142.5 тэрбум төгрөгийн үнэт цаасыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 995 дугаар тогтоолоор баталсан Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журмын дагуу ОТС цахим платформд амжилттай арилжааллаа.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.